LATEST UPDATES

OUR NEWS

Mar. 2022
COLORFUL Launches GeForce RTX 3090 Ti Series Graphics Cards
Colorful Technology Company Limited, a professional manufacturer of graphics cards, motherboards, all-in-one gaming and multimedia solutions, and high-performance storage, presents its lineup of GeForce RTX 3090 Ti graphics cards – NVIDIA’s latest and fastest gaming graphics cards to date.
COLORFUL Ra Mắt Dòng Card Đồ Họa GeForce RTX 3090 Ti
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn COLORFUL, nhà cung cấp bo mạch chủ, card đồ họa, máy tính chơi game và các giải pháp đa phương tiện, các giải pháp lưu trữ hiệu suất cao vui mừng được công bố dòng card đồ họa GeForce RTX 3090 Ti – card đồ họa chơi game nhanh nhất và mới nhất vừa được ra mắt bởi NVIDIA.

CYBERMODZ PLATFORM

CyberModz Platform

Joining the world together through CyberModz

CyberModz Platform reaches out to all PC lovers, containing worldwide Modders, Brands, Media and PC Enthusiasts. Everyone can benefit from CyberModz!